Retropolis

Huisreglement

Aangekochte tickets en drankbonnenworden niet terugbetaald, noch omgewisseld.

De artiesten en de organisatoren, hun agenten en bedienden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.

De officiële verkoop van t-shirts en andere souvenirs gebeurt alleen in de zaal!

Tijdens het evenement zal de organisatie foto's, video- en audio-opnames maken. Wanneer u de zaal betreedt, stemt u stilzwijgend in met het publiceren, copiëren en/of verder gebruik van deze beelden.

De bezoeker verbindt zich ertoe de eigendom en nachtrust van derden te respecteren, overeenkomstig de regels betreffende het goed nabuurschap.

Wildplassen is verboden, zowel binnen als buiten. Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen voorzien.

De toegang kan steeds worden geweigerd.

** Zero Tolerance Policy** Bij personen die betrapt worden op het bezit van verboden hoeveelheden verdovende of stimulerende middelen zal het toegangsticket in beslag worden genomen en de toegang tot het festival worden geweigerd.

Er is een uitdrukkelijk toegangsverbod voor

- Personen in het bezit van scherpe voorwerpen, flessen, blikjes, professioneel AV-materiaal (audio, video, film), camera's (tenzij wegwerp), wapens en/of drugs, honden.

- Personen van wie het gedrag laat vermoeden dat ze zich inlaten met de handel in verdovende en/of stimulerende middelen

- Personen onder invloed van drugs en/of alcohol- Personen jonger dan 16 jaar

- Personen die voorwerpen beschadigen en/of vervreemden van de organisatie, van partners, leveranciers en van derden in het algemeen

- Personen die andere bezoekers intimideren en/of vechtpartijen uitlokken

- Personen die zich weigeren te onderwerpen aan de toegangscontrole

- Personen die zich niet schikken aan de algemeen geldende normen betreffende goed gedrag en zeden.

U wordt dan ook uitdrukkelijk verzocht:

- zich te schikken naar de richtlijnen van het security team en hun medewerkers

- jassen, mantels, handtassen, rugzakken, regenschermen, valhelmen,... aan de vestiaire in bewaring te geven

- geen bekertjes of petflesjes mee naar buiten te neme

- geen persoonlijke voorwerpen onbewaakt achter te laten. Indien u dit wel doet, gebeurt dit volledig op eigen risico

- zich aan de toegangscontrole te onderwerpen door

o Het laten verifiëren van de leeftijd

o Een oppervlakkige controle toe te staan van kleding en handbagage


Ladbrokes
The House Friend
With cookies, this website works smoothly and we can show you customized content. If you continue browsing or click "Yes, I accept cookies", you agree to these cookies. Read more